Bij het adviseren over en het afnemen van onze diensten en/of producten, vragen wij om uw persoonsgegevens. Meekelenkamp houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Verantwoordelijken
Meekelenkamp Kunststof Techniek B.V., statutair gevestigd aan de Hoefslag 4, 5411 LS Zeeland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 16071152 en Meekelenkamp Parkeervloersystemen B.V., statutair gevestigd aan de Hoefslag 4, 5411 LS Zeeland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 87860007, beiden te bereiken via (0486) 45 24 73 en info@mkt.nl.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?
In het kader van onze bedrijfsactiviteiten, leggen wij gegevens vast. In het register van verwerkingsactiviteiten hebben we dit uitgewerkt.
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:
- U zich bij ons aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven;
- U bij ons informatie aanvraagt;
- U bij ons solliciteert;
- Voor statistische analyses.

Krijgen wij uw persoonsgegevens ook uit externe bronnen?
Indien nodig verrijken wij de door u verstrekte persoonsgegevens met behulp van bronnen zoals Facebook, Twitter, Instagram, Linked In, Kamer van Koophandel.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij verstrekken enkel noodzakelijke persoonsgegevens aan externe partijen die wij inschakelen voor het verlenen van onze diensten aan onze klanten. Dit betreft de ict ondersteuner en marketingbureau waar Meekelenkamp gebruik van maakt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval zolang u klant bent bij Meekelenkamp. Ook na afloop van onze dienstverlening zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens nog te bewaren. Tot slot kijken wij daarbij naar de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw diensten aan u te verlenen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we uw gegevens. U hebt altijd het recht om ons te vragen om uw gegevens te verwijderen.
Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@mkt.nl. Wij beoordelen uw verzoek binnen 10 werkdagen. Indien geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen dezelfde tijd aan uw verzoek.

Recht op inzage en controle
De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht op het wissen van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar info@mkt.nl. Wij voldoen binnen 10 werkdagen aan uw verzoek.

Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Ook dit kunt u melden door een e-mail te sturen naar info@mkt.nl.

Wij maken gebruik van cookies
Wij maken bij uw bezoek aan ons website gebruik van cookies. Voor niet geanonimiseerde gegevens vragen wij vooraf akkoord. Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer. Zo kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@mkt.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.

Auteurs- en databankrechten
Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten zijn eigendom van Meekelenkamp te Zeeland.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Datalek
Indien u denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten te hebben gevonden (beveiligingslek) of u kan vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen.

Klachten
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u deze indienen bij ons kantoor door een e-mail te sturen naar info@mkt.nl met als onderwerp “Klacht”. Wij reageren binnen 10 werkdagen op uw verzoek. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.