Bekijk hieronder een aantal artikelen over Meekelenkamp, afkomstig uit vakbladen, magazines en nieuwsberichten.

Inventarisatie

Bij aanvang van het project definieert Meekelenkamp de juiste vraag. Dit geldt voor elk vraagstuk dat Meekelenkamp binnenkrijgt en waar een oplossing voor moet komen. Uw wensen worden geïnventariseerd, waarna Meekelenkamp in oplossingen denkt.

Onderzoek

Is de vraagstelling goed gedefinieerd? Dan start Meekelenkamp het onderzoek naar de beste oplossing. Meekelenkamp maakt tekeningen, voert praktisch onderzoek uit, neemt monsters en test de ondergrond op vocht en hechting. Een kernboring brengt alle lagen in de bodem aan het licht.

Advies

Daar waar Meekelenkamp zich onderscheidt. In deze fase komt de bouwkundige kennis van Meekelenkamp naar boven. Nadat het onderzoek is afgerond, verwerkt Meekelenkamp de resultaten om daarmee tot een passend advies te komen voor uw vraagstuk. In het adviesrapport worden gemaakte keuzes met betrekking tot het materiaal, ontwerp en realisatie onderbouwd. Zo krijgt u inzicht

Lees verder

Ontwerp

De uitgangspunten zijn bepaald. Uw wensen en het advies van Meekelenkamp worden samengesmeed tot een technisch goed ontwerp. Variërend van standaard tekeningen tot uitgebreide detailleringen waarin alle aansluitingen staan opgenomen. Meekelenkamp ontwerpt 2D in AutoCAD en 3D in BIM, beide programma’s zijn bekend bij aannemers. Het ontwerp is een constructieve oplossing, economisch interessant én visueel

Lees verder

Realisatie

Afspraken zijn afspraken. Samen met u stemt Meekelenkamp deze af en houden we ons hieraan. Zo kan Meekelenkamp uw verwachtingen waarmaken. Specialistische werkzaamheden laat Meekelenkamp enkel door eigen medewerkers uitvoeren. Om u een totaaloplossing aan te bieden, wordt al jaren samen met vaste onderaannemers gewerkt. Ook hier geldt dat kwaliteit voorop staat en uitvoering volgens

Lees verder

Onderhoud

Om de technische levensduur van de producten van Meekelenkamp te kunnen garanderen, is onderhoud nodig. Na oplevering van het project, kunt u een inspectieovereenkomst afsluiten. Het serviceteam komt dan regelmatig langs voor inspecties en rapporteert de bevindingen. Hierdoor worden eventuele schades vroegtijdig waargenomen en hersteld.